Контакт с нас

Уважаеми родители,

Екипът на Сектора има готовност и желание да отговаря на Вашите въпроси. За да можем да осъществим обратна връзка, посочете е-mail, като конфиденциалността ще бъде гарантирана. Може да отправяте въпроси и предложения, свързани както с психологичното развитие и терапия, така и с езиковото и говорно развитие и терапия на децата.

Очакваме Вашите писма на e-mail: dnr@cpcentresof-bg.com

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)