ЕЕГ – Фийдбек

ЕЕГ – Фийдбекът е биологична обратна връзка за моментното физиологично състояние на централната нервна система с реални възможности за (само)регулация.

Това е научно доказан метод, който дава информация как работи мозъка, като чрез видеоигра, посредством електроди на главата може да се управлява и тренира мозъчната активност.

ЕЕГ – Фийдбек е част от комплексната рехабилитационна програма на Болницата. Може успешно да се комбинира с други дейности от медицинската и немедицинска сфера.

Методът е подходящ при деца на възраст над три години с различни проблеми в развитието: разстройства от аутистичния спектър; ADHD – разстройство с дефицит на вниманието (и хиперактивност ADD); говорни проблеми; церебрална парализа; специфични обучителни затруднения – диспраксия, дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.; проблеми с психомоториката; липса на мотивация за учене; проблеми с общуването; състояния след мозъчна травма; заекване; тикове; мигрена; агресивно поведение и др.

С тренинга ЕЕГ- Фийдбек чрез измерване и променяне на различните параметри (честоти и амплитуди) на генерираните мозъчни вълни се цели  подобряване на функционирането на мозъка. По време на терапията се създават нови неврони, които се свързват в нови мрежи чрез синаптични връзки, увеличава се менталната издържливост. С други думи стеремежът е да използваме все по-голяма част от мозъка си (специалисти твърдят, че човек използва не повече от 7% от него).

Ефектът от тренингите е насочен върху контрола на физиологичната възбуда; усъвършенстване на познавателните функции, подобряване на паметовите процеси и всички компоненти на вниманието, креативността, скоростта на реакция; регулация на поведенческите проблеми, емоции, настроение и др.

Методът е безвреден и не дава отрицателни ефекти. Използва се успешно в медицината, логопедията, психолого-педагогическата сфера.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София