Виртуална рехабилитация

BTS Nirvana е високотехнологичен инструмент, базиран на виртуална сензорна реалност за рехабилитация на пациенти с невромоторни нарушения и когнитивен дефицит.

Ефективността на апарата е свързана с мотивационния подход: целенасочена игрова дейност в стимулираща аудио-визуална среда, с която пациентът взаимодейства пряко последством своите движения.

Предназначен е за тренировка и развитие на двигателни и конгнитивни умения:

 • координация и равновесие;
 • пространствена ориентираност;
 • повишаване на мускулна сила;
 • увеличаване обема на движение в ставите;
 • подобряване и устойчивост на походката;
 • координация на движенията в горни крайници;
 • обща издържливост и бързина на реакция.
 • повишаване на мотивацията и ангажираността при когнитивните задачи;
 • подобряване на паметовите процеси и всички компоненти на вниманието;
 • подобряване на комуникацията;
 • контрол на зрително-моторната и слуховата координация;
 • сензорна стимулация;
 • регулация на поведенчески проблеми – емоции, настроение, отношение към себе си и към околния свят;
 • увеличаване на нивото на автономност.

Подходящ е при деца (юноши )на възраст над 3 години с:

 • церебрална парализа;
 • разстройства от аутистичния спектър;
 • разстройство с дефицит на вниманието (и хиперактивност ADD) ADHD;
 • говорни проблеми;
 • сензорни нарушения;
 • специфични обучителни затруднения, следствие на метална ретардация, диспраксия, дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушена преработка на слуховата инормация;
 • поведенчески особености: липса на увереност, на самочувствие /прекомерна стеснителност, плахост/.

Тренировката във виртуална среда Нирвана се характеризира с висока степен на гъвкавост и възможности за персонализиране на рехабилитационната терапия за всеки пациент.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София