Невербална комуникация

Невербална комуниация – пиктограми и жестомимика за бебета

Когато на детето предстои проговаряне, има нужда от обогатяване на речниковия запас, общува трудно (при някои форми на ДЦП, езиково-говорни нарушения, проблеми от аутистичния спектър и др.), тогава в подкрепа идва мета-езикът ТОАз (система от пиктограми Така Общувам Аз). Това е единствената подобна система, адаптирана в български условия, създаването на която е съобразено с особеностите на детското развитие, механизмите за проговаряне, в съчетание с мултисензорния принцип и психоаналитичното разбиране за значението на думите и идеите на Франсоаз Долто, която казва, че „Всичко е език”. Общо над 400 пиктограми, разделени по категории, подпомагат връзката между детето и родителите/близките, детето и социалните институции/средата.

Пиктограмите са речта, която липсва на детето и често кара родители и специалисти да се чувстват безпомощни. Те са и за всеки, който иска да пре-открие Общуването.

Жестомимиката за бебета е възможност за родителите да общуват по различен и интересен начин, забавлявайки се. Работим по адаптирана система, която включва не само техническото изпълнение на жеста, но и начина на научаване чрез преживяване.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София