Немедицинска диагностика

 • Скала за оценка на интелигентността на Уекслер за деца от 6 до 16 г. и 11 м. (WISC-IV)
 • Диагностика на интелекта по Рейвън за деца от 5 до 11 г. и над 12 г.
 • Оценка на хиперакт. разстройство с дефицит на вниманието от 6 до 18 г.(Conners 3)
 • Психологична оценка и тестване  (Станфордска ревизия на Бине - Терман)
 • Изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 год. (Манова-Томова)
 • Тест за детско развитие - Денвър II
 • Класификационна система на комуникативното функциониране (CFCS)
 • Класификационна система за умения на храненето и пиенето (EDACS)
 • Изследване на езиково - говорно развитие
 • Дортмундски скрининг тест за оценка на детското развитие (DESK 3-6 R)
 • Тест диагностика и превенция на езика 3 - 4 г. (ДПЕ)
 • Сензорна диагностика от 18 месеца до 8 години
 • Тестуване за дислексия от 4 до 7 г.
 • Обследване на училищна готовност
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София