Japan's First Lady

На 15 януари 2018 г., Спец.болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св.София" беше посетена от Първата Дама на Япония, г-жа Akie Abe, заедно с Министър Ангелкова и Зам.кмет по Здравеопазване на Столична Община, г-н Барбалов. Ръководството на болницата благодари на Първата Дама за оказаната чест, както и за дареното от Японското правителство устройство за лечение на спастицитета при деца с ЦП през 2011 г. Също така на гостите бяха представени някои модерни методи за рехабилитация на децата с ЦП, включително "РОБОТ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ", както за обучение в ходене, така и за дейности с горни крайници. Гостите показаха своето задоволство от организацията и качеството на обслужване в Болницата

Благодарствено писмо от Първата дама на Япония

Chavdarov I. - ROBOT-ASSISTED THERAPY FOR GAIT TRAINING IN CEREBRAL PALSY, ALGORITHMS AND OUR 10 YEARS OF EXPERIENCE; Physical Medicine Rehabilitation Health Journal; vol.22, No.3/2023, 27p.
Chavdarov I. - REPETITIVE TRANSCRANIAL  MAGNETIC STIMULATION (RTMS) FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY; Physical Medicine Rehabilitation Health Journal; vol.22, No.3/2023, 32p.
VII - th Congress of Physical Medicine and Rehabilitation with internetional participation -
back | top | print