Japan's First Lady

На 15 януари 2018 г., Спец.болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св.София" беше посетена от Първата Дама на Япония, г-жа Akie Abe, заедно с Министър Ангелкова и Зам.кмет по Здравеопазване на Столична Община, г-н Барбалов. Ръководството на болницата благодари на Първата Дама за оказаната чест, както и за дареното от Японското правителство устройство за лечение на спастицитета при деца с ЦП през 2011 г. Също така на гостите бяха представени някои модерни методи за рехабилитация на децата с ЦП, включително "РОБОТ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ", както за обучение в ходене, така и за дейности с горни крайници. Гостите показаха своето задоволство от организацията и качеството на обслужване в Болницата

Благодарствено писмо от Първата дама на Япония

VII - th Congress of Physical Medicine and Rehabilitation with internetional participation -
Gonkova M., E. Ilieva, I. Chavdarov, N. Petrova,  Evaluation of muscle spasticity in children with cerebral palsy after shock wave therapy; European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine; vol.48, suppl. 1, No.2, June 2012, 62p.
Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation
back | top | print