Наръчник за родители

2012

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Gonkova M., Chavdarov I., E. Ilieva, Pedobaromethric measurement of muscle spasticity in children with cerebral palsy after application of ExtraCorporeal Shock Wave Therapy; 24th Annual Meeting of EACD, May 16-19, 2012, Istanbul, Turkey, abstr.book 99p


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation

2011

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

E.Ilieva, M. Gonkova, I.Chavdarov, Effect of Shock Wave Therapy on Muscle Spasticity in Children with Cerebral Palsy


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Иван Чавдаров, "KISS-syndrome"- диагностика, диференциация с централно координационно смущение, терапия.

2010

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Ив.Чавдаров, Съвременни представи за диагностиката и комплексната рехабилитация на детската церебрална парализа; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 34 стр.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Ив.Чавдаров, Тонусово-Асиметричен Синдром в кърмаческата възраст – клинични белези, диференциална диагноза и терапевтично поведение; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 35 стр.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Ив. Чавдаров, Ерготерапия при церебрална парализа; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 89-90 стр.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Здр.Топалова, Ив.Чавдаров, Специалната педагогика, като част от ерготерапията при подготовка на деца с церебрална парализа (ЦП) за училищни занятия – необходимост, принципи, методи и резултати; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 91-92 стр.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Т.Недялкова, Ив.Чавдаров, Нарушения на оралната моторика и хранителните механизми при детската церебрална парализа (ДЦП) – мястото на ерготерапевта; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 92-93 стр.

2009

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Тестуване и моторна прогноза при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Детска неврохабилитация – философия и методология, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

2008

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Прогностични критерии за самостоятелно ходене при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Орално-моторни механизми – развитие, нарушения и терапевтична намеса при деца с церебрална парализа и неврологични нарушения, Светлана Картунова, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Алгоритъм за диагностика, моторна оценка, лечение и комплексна рехабилитация при Родово-Травматична Увреда на Раменния Сплит Н.Бенова, М.Панайотова, К.Радославова, Е.Тодорова, Р.Кунева, Ив.Чавдаров, Конференция Неврорехабилитация, 2008 г., Плевен

2007

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Терапевтични възможности при ДЦП - Ив. Чавдаров, Н.Бенова, П.Минева, Д.Миланова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Общи и специфични черти на ДЦП – невро-моторна диагностика и тестуване. - Ив. Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Миорелаксация – бърза, ефективна и продължителна - Ив. Чавдаров, К.Радославова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Сензорно – Интеграционна Терапия в рехабилитационния комплекс на церебралната парализа - Росица Кунева, Жулиета Темникова, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Координация на храненeто - диагностика и терапия при деца с координационни смущения или церебрална парализа - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната системаи Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

2006

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Диагноза и моторни диагностични тестове при деца с церебрална парализа. - Ив. Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Уважаеми читатели, в английската версия на сайта има доклади, които не са преведени на български език.
стр. 3 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София