Статии, публикации, презентации по детска неврохабилитация за специалисти и родители

2012
Чавдаров Ив, Рехабилитация при родова травма на плексус брахиалис при деца; Кръгла маса Съвременната Диагностика, Лечение и Рехабилитация при Някои Травматол. и Ортопедични Заболявания”, 02-04 ноем. 2012, Русе; прогр.; п.п.презент.

Чавдаров Ив, Рехабилитация при родова травма на плексус брахиалис при деца; Кръгла маса Съвременната Диагностика, Лечение и Рехабилитация при Някои Травматол. и Ортопедични Заболявания”, 02-04 ноем. 2012, Русе; прогр.; п.п.презент.

Топалова З., Р.Ерменкова, Ив. Чавдаров; Диспраксия и детска церебрална парализа; Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие; 18-20 окт. 2012 г., София, докл. 75 стр.

Топалова З., Р.Ерменкова, Ив. Чавдаров; Диспраксия и детска церебрална парализа; Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие; 18-20 окт. 2012 г., София, докл. 75 стр.

Gonkova M., E. Ilieva, I. Chavdarov, N. Petrova,  Evaluation of muscle spasticity in children with cerebral palsy after shock wave therapy; European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine; vol.48, suppl. 1, No.2, June 2012, 62p.

Gonkova M., E. Ilieva, I. Chavdarov, N. Petrova, Evaluation of muscle spasticity in children with cerebral palsy after shock wave therapy; European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine; vol.48, suppl. 1, No.2, June 2012, 62p.

Чавдаров Ив., Съвременната физикална медицина в комплексната рехабилитация на ДЦП, „Дни на детската ортопедия”, 31 май – 02 юни 2012, Хисаря; п.п.презентация

Чавдаров Ив., Съвременната физикална медицина в комплексната рехабилитация на ДЦП, „Дни на детската ортопедия”, 31 май – 02 юни 2012, Хисаря; п.п.презентация

Gonkova M., Chavdarov I., E. Ilieva, Pedobaromethric  measurement of muscle spasticity in children with cerebral palsy after application of ExtraCorporeal Shock Wave Therapy; 24th Annual Meeting of EACD, May 16-19, 2012, Istanbul, Turkey, abstr.book 99p

Gonkova M., Chavdarov I., E. Ilieva, Pedobaromethric measurement of muscle spasticity in children with cerebral palsy after application of ExtraCorporeal Shock Wave Therapy; 24th Annual Meeting of EACD, May 16-19, 2012, Istanbul, Turkey, abstr.book 99p

Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation

Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation

2011
E.Ilieva, M. Gonkova, I.Chavdarov, Effect of Shock Wave Therapy on Muscle Spasticity in Children with Cerebral Palsy

E.Ilieva, M. Gonkova, I.Chavdarov, Effect of Shock Wave Therapy on Muscle Spasticity in Children with Cerebral Palsy

Иван Чавдаров, "KISS-syndrome"- диагностика, диференциация с централно координационно смущение, терапия.

Иван Чавдаров, "KISS-syndrome"- диагностика, диференциация с централно координационно смущение, терапия.

2010
Ив.Чавдаров, Съвременни представи за диагностиката и комплексната рехабилитация на детската церебрална парализа;
Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 34 стр.

Ив.Чавдаров, Съвременни представи за диагностиката и комплексната рехабилитация на детската церебрална парализа; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 34 стр.

Ив.Чавдаров, Тонусово-Асиметричен Синдром в кърмаческата възраст – клинични белези, диференциална диагноза и терапевтично поведение; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 35 стр.

Ив.Чавдаров, Тонусово-Асиметричен Синдром в кърмаческата възраст – клинични белези, диференциална диагноза и терапевтично поведение; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 35 стр.

Ив. Чавдаров, Ерготерапия при церебрална парализа;
Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 89-90 стр.

Ив. Чавдаров, Ерготерапия при церебрална парализа; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 89-90 стр.

Здр.Топалова, Ив.Чавдаров, Специалната педагогика, като част от ерготерапията при подготовка на деца с церебрална парализа (ЦП) за училищни занятия – необходимост, принципи, методи и резултати; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 91-92 стр.

Здр.Топалова, Ив.Чавдаров, Специалната педагогика, като част от ерготерапията при подготовка на деца с церебрална парализа (ЦП) за училищни занятия – необходимост, принципи, методи и резултати; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 91-92 стр.

Т.Недялкова, Ив.Чавдаров, Нарушения на оралната моторика и хранителните механизми при детската церебрална парализа (ДЦП) – мястото на ерготерапевта;
Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 92-93 стр.

Т.Недялкова, Ив.Чавдаров, Нарушения на оралната моторика и хранителните механизми при детската церебрална парализа (ДЦП) – мястото на ерготерапевта; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 92-93 стр.

2009
Тестуване и моторна прогноза при деца с церебрална парализа,
Иван Чавдаров,
VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Тестуване и моторна прогноза при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Детска неврохабилитация – философия и методология, Иван Чавдаров,
VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Детска неврохабилитация – философия и методология, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

2008
Прогностични критерии за самостоятелно ходене при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров,
Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Прогностични критерии за самостоятелно ходене при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Орално-моторни механизми – развитие, нарушения и терапевтична намеса при деца с церебрална парализа и неврологични нарушения, Светлана Картунова, Иван Чавдаров,
Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Орално-моторни механизми – развитие, нарушения и терапевтична намеса при деца с церебрална парализа и неврологични нарушения, Светлана Картунова, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Алгоритъм за диагностика, моторна оценка, лечение и комплексна рехабилитация при Родово-Травматична Увреда на Раменния Сплит Н.Бенова, М.Панайотова, К.Радославова, Е.Тодорова, Р.Кунева, Ив.Чавдаров,
Конференция Неврорехабилитация, 2008 г., Плевен

Алгоритъм за диагностика, моторна оценка, лечение и комплексна рехабилитация при Родово-Травматична Увреда на Раменния Сплит Н.Бенова, М.Панайотова, К.Радославова, Е.Тодорова, Р.Кунева, Ив.Чавдаров, Конференция Неврорехабилитация, 2008 г., Плевен

2007
Терапевтични възможности при ДЦП - Ив. Чавдаров, Н.Бенова, П.Минева, Д.Миланова - Национална Конференция по Физикална
и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система
и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Терапевтични възможности при ДЦП - Ив. Чавдаров, Н.Бенова, П.Минева, Д.Миланова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Общи и специфични черти на ДЦП – невро-моторна диагностика
и тестуване. - Ив. Чавдаров - Национална Конференция по Физикална
и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система
и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Общи и специфични черти на ДЦП – невро-моторна диагностика и тестуване. - Ив. Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

стр. 3 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София