Новини

07.02.2017 г. - Днес, 07.02.2017 г. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД сключи Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за пасивно раздвижване на горен и долен крайник - 3 бр.“ с "Елпак-Лизинг" ЕООД...

16.12.2016 г. - На 16 декември 2016 г. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД подписа с Министерство на здравеопазването Допълнително споразумение към Договор № РД-13/145 от 14.09.2015 г. за финансиране на на проектно предложение за допълнителни дейности...

19.09.2016 г. - На 19 септември 2016 г. в 11:00 часа в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД се проведе заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“...

Линк към галерията със снимки от заключителна пресконференция.

11.07.2016 г. - На 11.07.2016 г. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД обяви за изпълнена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа за нуждите на СБПЛРДЦП „Св. София“ ЕООД по 3 обособени позиции“...

Линк към галерията със снимки от доставката и монтирането на апаратурата.

04.02.2016 г. - На 04.02.2016 г. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Света София" ЕООД обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа за нуждите на СБПЛРДЦП „Св. София“ ЕООД“ по 3 обособени позиции“...

Пълната документация във връзка с откритата процедура е публикувана на Профила на купувача : http://www.profilnakupuvacha.com/1805 с обособен раздел : http://www.profilnakupuvacha.com/1805,11097

04.11.2015 г. - На 3 ноември 2015 г. в 11:00 часа в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД беше проведена...

Репортаж от пресконференцията за представянето на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“ (видео)

03.11.2015 г. - На 3 ноември 2015 г. в 11:00 часа в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД. ще се проведе...

12.10.2015 г. - На 12.10.2015 г. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД сключи...

02.10.2015 г. - На 02.10.2015 г. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД сключи...

14.09.2015 г. - На 14 септември 2015 г. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД подписа...

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София