Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм – обща информация

Общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм http://eeagrants.org/ са да допринесат за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепят двустранните отношения между страните донори и държавата бенефициент.

През 2007 г. България става бенефициент на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, след присъединяването си към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. За периода 2007 – 2009 г. страната получи 41,5 млн. евро, с които са финансирани проекти за опазване на околната среда и културното наследство, грижа за децата, развитие на човешките ресурси и др.

През финансовия период 2009 - 2014 г. финансовата помощ за България възлиза на 126,6 млн. евро от двата финансови инструмента, които са насочени към различни приоритетни сектори като социално развитие, опазване и управление на околната среда, иновации в еко индустрия, правосъдие и вътрешен ред, културно наследство, развитие на гражданското общество и предоставяне на стипендии.

Насърчава се създаването на партньорства между организации от страните донори и страните бенефициенти, особено в области, в които партньорството е взаимно полезно, носи добавена стойност и може да подобри качеството на програмата или проекта.

При изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм се спазват принципите на прозрачност, ефективност и ефикасност на разходите, както и на принципите на добро управление, устойчивост, недискриминация, включително равенство на половете.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София