Фотогалерия

Кратък видеоматериал - приключване на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“, представящ Орофациалното стимулиране

Втора заключителна пресконференция на Проект  БГ 07-23/30.04.2015  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца  с  церебрална  парализа“

Заключителна пресконференция на Проект  БГ 07-23/30.04.2015  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца  с  церебрална  парализа“

Обучение на специалисти за работа и провеждане на процедури с медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Пресконференция за представянето на Проект  БГ  07-23/30.04.2015  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца  с  церебрална  парализа“

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София