Договори сключени с НЗОК

Сключени договори с НЗОК – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. :

 1. Клинична пътека № 258: Физикална терапия и рехабилитация (ФТР) при родова травма на централна нервна система
 2. Клинична пътека № 259: ФТР при родова травма на периферна нервна система
 3. Клинична пътека № 260: ФТР при детска церебрална парализа
 4. Клинична пътека № 261: ФТР при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 5. Клинична пътека № 262: ФТР при болести на централна нервна система
 6. Клинична пътека № 263: ФТР при болести на периферна нервна система
 7. Клинична пътека № 265: ФТР при болести на опорно-двигателен апарат

Сключени договори с НЗОК – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г. :

 1. Клинична пътека № 236: Физикална терапия и рехабилитация (ФТР) при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 2. Клинична пътека № 237: ФТР на болести на централната нервна система
 3. Клинична пътека № 240: ФТР при детска церебрална парализа
 4. Клинична пътека № 241: ФТР при болести на периферна нервна система
 5. Клинична пътека № 242: ФТР при родова травма на централна нервна система
 6. Клинична пътека № 243: ФТР при родова травма на периферна нервна система
 7. Клинична пътека № 244: ФТР при болести на опорно-двигателен апарат

Сключени договори с НЗОК – 2008, 2009, 2010 г. :

 1. Клинична пътека № 012: Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детската възраст (от 0 до 18 год.), засягащи ЦНС
 2. Клинична пътека № 236: Физикална терапия и рехабилитация (ФТР) при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 3. Клинична пътека № 237: ФТР на болести на централната нервна система
 4. Клинична пътека № 240: ФТР при детска церебрална парализа
 5. Клинична пътека № 241: ФТР при болести на периферна нервна система
 6. Клинична пътека № 242: ФТР при родова травма на централна нервна система
 7. Клинична пътека № 243: ФТР при родова травма на периферна нервна система

Сключени договори с НЗОК - 2007 г. :

 1. Клинична пътека № 236: - Физикална терапия и рехабилитация (ФТР) при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 2. Клинична пътека № 240: ФТР при детска церебрална парализа
 3. Клинична пътека № 242: ФТР при родова травма на централна нервна система
 4. Клинична пътека № 243: ФТР при родова травма на периферна нервна система

Сключени договори с НЗОК - 2006 г. :

 1. Клинична пътека № 245: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
  (при деца с увреждания на мускулите и гръбначния мозък)
 2. Клинична пътека № 246: Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - за възраст до 18 години
  (посттравматични или постинфекциозни състояния след 12 мес. на ЦНС свързани с парези или парализи)
 3. Клинична пътека № 248: Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
 4. Клинична пътека № 250: Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
  (новородени с данни за мозъчен кръвоизлив)
 5. Клинична пътека № 251: Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
  (новородени с увреждания на брахиалния плексус, т.н. "акушерска пареза", както и за тези на възраст до 18 години)

Сключени договори с НЗОК - 2005 г. :

 1. По клинична пътека № 093
  • Физикална терапия и рехабилитация на централната нервна система:
   • детска церебрална парализа - G80;
   • хемиплегия - G81;
   • параплегия и тетраплегия - G82;
   • други паралитични синдроми - G83;
   • дисфазия и афазия - R47.0;
   • дисартрия и анартрия - R47.1;
   • субдурален кръвоизлив при мозъчна травма - P10.0.
 2. Високоспециализирани дейности:
  • Трансфонтанеална ехоенцефалография;
  • Поетапно вертикализиране и обучение в ходене;
  • Специализирана кинезитерапия при детска церебрална парализа;
  • Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани.

Сключени договори с НЗОК - 2003 г. :

 1. Клинична пътека № 80
 2. Високо Специализирани Дейности:
  • Електроенцефалография
  • Електромиография
  • Кинезитерапия при ДЦП

Сключени договори с НЗОК - 2002 г. :

 1. Високо Специализирани Дейности:
  • Електроенцефалография
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София