Рехабилитационен екип

Екипът включва лекари с различни специалности (физиотерапия и рехабилитация и неврология), психолог, логопеди, специални педагози и рехабилитатори. Тези специалисти са проучили възможностите на детето чрез специфичните си познания, като са обхванали многостранно съществуващата проблематика.

Екипът предлага единно становище относно състоянието на детето и изгражда стратегията и тактиката на комплексната, поливалентна и многоетапна медико-педагогическа рехабилитация, която представлява поредица от мероприятия съобразени с календарната и психо-моторна възраст на детето, стимулиращи правилното съзряване на мозъка и изграждането на нови връзки между здравите нервни клетки и незасегнатите мозъчни зони. С тези мероприятия се постига подобряване на нервната активация и мускулната координация и предпазване проявите на дисфункции от различен характер, което се следи периодично от екипа.

Екипът набелязва близките и далечни цели на моторното, говорното и психичното развитие на детето и начина на достигането им, калибрира становищата на всички специалисти в него и излиза пред родителите с единно становище. Също така екипът периодично, в зависимост от календарната възраст и от психо-моторния статус на детето следи за невро-моторното му развитие и за изпълнението на планираните рехабилитационни мероприятия, като при необходимост допълва или коригира рехабилитационната му програма.

Екипът подпомага както детето, така и семейството му. Същият насочва, коригира и понякога мотивира действията на родителите и взаимодействието им с децата в домашна обстановка, убеждавайки ги също във важността на функциите им, като техни "ко-терапевти".

Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -